Direcció/Coordinació

Aquesta entrada també està disponible en: Castellá

Equip Directiu

Director

Jaume Bosch i Furió

Cap d'Estudis

José Luis Gimeno Pérez

Secretària

Antonia Felipe Cuevas


Coordinadors dels Equips Pedagògics

Infantil

Dnya. IMMA SALES

1º I 2º

Dnya. AMPARO GUANTER

3º I 4º

D. EDUARD RAMON

5º I 6º

D. JOSÉ MARTÍN