Instal · lacions

Aquesta entrada també està disponible en: Castellá

El col·legi té unes bones i àmplies instal·lacions situades en el centre de l’horta valenciana i envoltat de pins i tarongers. A més el centre disposa d’un Gimnàs per a la pràctica d’activitats esportives.

El col · legi té tres edificis:

El primer edifici està destinat a l’administració d’aquest, amb despatxos de Direcció, Secretaria, Cap d’Estudis i AMPA, que col · labora i participa en les activitats plantejades pel Centre i altres que ells mateixos organitzen, consergeria, sala de professors, sala d’ infermeria i quatre serveis.

El segon edifici consta de dos pisos. A la planta baixa es troba ubicada tota l’educació infantil, l’aula d’informàtica, el menjador escolar i la sala d’usos múltiples. Al primer pis, es troba l’Educació Primària repartida en un total de 12 aules, més l’aula d’Anglès, la de Pedagogia Terapèutica, l’aula d’Audició i Llenguatge, la de Religió, la de Música. En aquest pis també trobem grups de serveis.

El tercer edifici és el gimnàs, utilitzat també per  a les representacions i festes de Nadal i Fi de Curs.

Hi ha un gran pati formigonat, un pati infantil, un camp de futbol i un aparcament d’autobusos.

Tot el Centre es troba envoltat  de pins i de camps.